OK
Đặt in sản phẩm này

Thanh toán

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.
Tuy nhiên, chúng tôi đang liên hệ các trung gian thanh toán như Momo, Onepay… để tạo sự thuận tiện hơn cho quý khách.

Khi có các cập nhật mới về thanh toán, chúng tôi sẽ cập nhật ở đây.